Трюфели

Трюфели

Трюфели

Трюфелите (Tuber) са вид гъби. Според вътрешния и външния си вид те се разделят на три групи – черни, червени и бели, от където и наименованието “черен диамант”, което им се дава понякога. Според времето в което се откриват трюфелите са зимни или летни . По-ценни и скъпи естествено са зимните, но те се намират много по-трудно и в много по-малки количества.

Класифицирането на трюфелите се прави също по големина, като по-едрите са по-ценни. Освен това се окачествяват и по качество в зависимост от едрината, нараняванията или червясването.
Най-ценното от всичко е уханието на трюфелите, техният аромат, който е специфичен за всеки различен вид. Дори е достатъчно да усетите мириса на трюфелите за да определите от кой вид са. Това го умеят единствено хората, които са навътре в този занаят, хората които са обучени за това и хората, които са виждали и сравнявали различни видове.